Faaliyetlerimiz

* Yurt içinde ve yurt dışında her türlü haber ajanslığı yapmak

* Televizyon ve müzik programları üretmek ve ürettirmek, uluslar arası alanda yayıncılara, prodüktörlere ve komünikasyon organizatörleri ile reklamcılara hizmet vermek. Reklam ve tanıtım programları ve ürünlerinin her türlü yayın aracı ile yayınlanmasını sağlamak

* Şirket imal ve ithalinde bulunduğu her türlü sinema, TV, video filmlerinin, teşhir, pazarlama, dağıtım işlerini yapmak ve yurt içi, yurt dışında düzenlenen ödüllü, ödülsüz şenlik, festival, panayır, fuar ve pazarlara katılmak, gösteriler düzenlemek

* Film stüdyosu kurulması, kiralanması ve kiraya verilmesi, işletilmesi

* Her türlü ses ve kayıt stüdyolarının kurulması, temsilciliklerinin verilmesi, alınması, bunlarla ilgili telif hakkı ihtira beratı gibi taşınmaz hakların satın alınması ve satılması

* Sinema ve TV alanında her türlü teknik danışmanlık hizmeti yapmak

* Menajerlik, prodüksiyon ve figürasyon organizasyonu yapmak

* Her türlü eserlere ait telif haklarının alınması, telif hakkı satılması

* Şirket amaç ve konusuna ait işlerin yapılması ve gerçekleştirilmesi için gerekli sanayi tesisleri, stüdyolar ve laboratuvarlar, set ve atölyeler kurmak ve kurulmuş tesisleri ve stüdyoları, işletmeleri satın almak, kiralamak ve bu nitelikteki tesislerin sahipleri ile her türlü ortaklık yada anlaşmalar yapmak

* Radyo ve televizyonların kuruluşu ve yayınları hakkındaki mevzuat hükümleri çerçevesinde kalmak kayıt ve şartı ile her türlü reklam ve tanıtım programları ve ürünlerinin her türlü şifreli şifresiz yayın araçları ile yayınlanmasını sağlamak

* Film , video ve kapalı açık televizyon stüdyoları için gereksinim duyulan radyo ve TV vericileri dahil tüm işletme malzemelerinin(kamera, ışıklandırma, gösterim, ölçü bakım, arşivleme, şifreleme, abone yönetim sistemi, şifre çözme cihazları, ses kaydetme, montaj, film kaset) kesin veya geçici olarak ithal ve ihraç etmek

* Uluslararası, bölgesel ve yerel düzeyde faaliyet gösteren televizyon ve radyo istasyonları için canlı ve banttan olmak üzere program, belgesel, haber, klip, reklam ve her türlü prodüksiyon hizmeti yapmak, hazırlamak, derlemek ve pazarlamak

© 2020 by Kale Film Yapım

Başa dön tuşu